juli 1, 2015 3:05 pm

GLA:D er for din som har ondt i hofte eller knæ, muligvis pga. artrose men dette er ikke et krav. Du deltager i et 6 ugers træningsforløb med træning 2 gange ugentligt på hold – mandag kl. 8.00-9.00/15.00-16.00 og fredag kl. 8.00-9.00/13.00-14.00. Desuden modtager du undervisning á 1,5 times varighed, en individuel konsultation hos en fysioterapeut samt en individuel opfølgning ved fysioterapeut 3 måneder efter træningens ophør.

Prisen for dette forløb er ca. kr 2400. Ved medlem af Danmark får du tilskud på ca. 1000 kr.

Dette superviserede forløb ledes af fysioterapeuterne Anne Sofie, Anja og Ditte som alle er uddannet i GLA:D princippet.

Hvad er GLA:D?

GLA:D er evidensbaseret uddannelses- og træningsforløb til patienter med hofte- og knæartrose. Projektet med oprindelse i Sverige har vist, at træning har god effekt på at nedsætte smerte, forbedre funktionen og øge livskvaliteten. 97 % af deltagerne i et GLA:D forløb, som beskrevet ovenfor er meget godt tilfredse eller godt tilfredse 3 måneder efter forløbet.

Hvad er artrose?

Artrose er det vi tidligere betegnede som slidgigt, men mere korrekt er ledsvigt, da artrose angriber brusk, ledbånd, ledhinde, ledvæske og knogle, hvilket medfører til en svigtende ledfunktion. Artrose er kendetegnet ved ubalance mellem opbygningen og nedbygningen af brusk, for at opbygningen af brusken kan finde sted, skal brusken belastes. Dette forløb skal bl.a. lære dig at belaste brusken i knæet eller hoften korrekt.

Hvorfor får vi artrose?

Alder – artrose kan komme i 30 års alderen, men forekomsten øges kraftigt i 50-års alderen.

Køn – flere kvinder end mænd får artrose i knæled, mens flest mænd oplever artrose i hofteled.

Arvelighed – har familien artrose øges risikoen for at du får det.

Overvægt – for mange kilo på sidebenene betyder øget belastning på især knæleddene.

Ledskade – halvdelen af alle tidligere ledbåndsskader i knæleddet får artrose 10-15 år senere.

Stor/langvaring belastning på arbejde eller fritid – fx landmænd, brandmænd, værftsarbejdere øger risikoen for hofteartrose.

Fysisk inaktivitet – hvis du ikke er aktiv i hverdagen, bliver brusken ikke belastet og opbygningen af ledbrusken stopper derved. Det medfører at opbygningen bliver for lille sammenlignet med nedbrydningen af brusken.

Muskelsvaghed – svaghed i muskulaturen omkring hofte- og knæled kan øge risikoen for artrose. Det kan skyldes, at musklernes evne til at stabiliserer knæet eller hoften forringes og belastningen af brusken derved bliver ulige.

Hvad kan man gøre ved artrose?

Der findes ingen pille som kan forhindre at artrosen opstår eller stoppe artrosen. Behandlingen skal formindske symptomerne, forbedre funktionen og hjælpe dig til at udskyde eller helt undgå operation. Dette gøres ved at forstå sygdommen bedre, træne for at øge sit fysiske aktivitetsniveau og hvis nødvendigt vægtreduktion.

www.glaid.dk kan du finde yderligere oplysninger om, hvad konceptet går ud på, hvad artrose egentligt er, mere specifikt om træningen samt hvilke resultater man indtil nu har opnået med konceptet.

 

Men kontakt os inden, så vi kan nå at lave en individuel test af dig inden den fælles opstart.

Download “Deltagermateriale” og “Patientinformation” her..