september 5, 2016 9:51 am

TABLET BØRN bliver en større del af vores hverdag

Stillesiddende aktiviteter bliver en større og større del af vores hverdag og fremtid især børnenes. I som forældre har et ansvar for at jeres barn, får en aktiv hverdag. Nedenstående kan give en viden om fysisk aktivitet, kroppens anatomiske og fysiologiske påvirkning ved stillesiddende aktiviteter og motorisk udvikling, således at I bedre er i stand til at hjælpe Jeres barn til en god start på livet. Hjælpe til med at skabe gode og sunde vaner i en hverdag med flere og flere stillesiddende opgaver.
20-25 % af alle elever i skolealderen bruger mindst 4 timer dagligt på tv, computer, tablets, spilkonsoller og smart-phones mm. Dette antal af timer er stigende i weekender.
Stillesiddende adfærd medfører i mange sammenhænge en dårlig kropsholdning, som kan føre til hovedpine, muskulær ubalance, dårligt kredsløb og meget mere. Når vi står ret op og ned vejer hovedet i gennemsnit 5 kg, for hver 15 grader hovedet bøjes mod brystet, øges vægten af hovedet med op til yderligere 5,5 kg! Dette betyder ikke at vi ikke skal lave aktiviteter med foroverbøjet hoved, men vi skal være opmærksomme på mængden af den aktivitet – den bedste stilling, er den næste.
Sundhedsstyrelsen anbefalinger til børn i alderen 5-17 år er, at de skal være aktive mindst 60 minutter om dagen i moderat- til høj intensitet (dette må gerne være fordelt i perioder af mindst 10 minutters varighed), yderligere skal de 3 gange om ugen have 30 minutter med høj intensitet (her er man IKKE i stand til at føre en samtale med andre).

Motorisk udvikling og i særdeleshed den usikre motoriske udvikling skaber i dagens Danmark større og større opmærksomhed. 15 % af børnene i indskolingen har motoriske vanskeligheder. For at udvikle sig motorisk skal børnene have mulighed for og rammerne til det, desuden skal det være sjovt og kammeraterne i klassen skal bakke op om det. Børn skal opleve en succes ved fysisk udfoldelse. En tidlig indsats på motorisk usikkerhed blandt børn, er vigtigt i bestræbelserne på at fremme sundheden, trivslen og forebygge livsstilssygdomme. Disse er økonomiske belastninger for samfundet, vi hører om i nutidens Velfærds Danmark, forestil jer hvis disse stiger yderligere.

Ovenstående emner er noget der er skrevet mange bøger om. Hos FysioDanmark Horsens tilbyder vi en motorisk screening af dit barn, med udgangspunkt i alderssvarende færdigheder. Vi kan hjælpe dit barn til at opleve glæde ved bevægelse, få succes i idrætstimerne, optimere præstationen på fx fodboldbanen.
Måske er Jeres barn et af dem der elsker sin tablet, computer og spilkonsol og er svært at få til at være aktiv i dagligdagen. Her hjælper vi med en vurdering af muskelbalancen i kroppen, giver børnene en forståelse af kroppen og den måde vi bruger den på.

Men husk det er Jer som forældre, der skal sætte rammerne i dagligdagen både ift. bevægelse og stillesiddende aktiviteter.
Hver mandag træner vi Fuld Fart Frem. Her mødes børn i alderen 6-14 år og træner motoriske færdigheder, muskelbalance, gode vaner i kropsholdningen og meget mere – vigtigst for os er, at vi har det sjovt, børnene er medspillere og aktivt deltagende.