Østjysk Center for Smertebehandling

Baggrund:
Initiativet tager sit udspring af et mere end 15-årigt samarbejde imellem anæstesiolog Christian Nielsen og Center for Fysioterapi og Træning, (i dag FysioDanmark Horsens), samt en fælles interesse i udvikling af behandling af kroniske smerter.

Vi vurderer kroniske smertesituationer udfra en konkret evidensbaseret og naturvidenskabelig indfaldsvinkel, hvor klientens problem betragtes biopsykosocialt. Samtidig stræber vi efter, at bevare en høj sundhedsfaglig kvalitet, bla ved et kontinuerligt ønske om at kunne reducere klientens smertesituation.