Smertecentrets regionsaftalte moduler

Behandlingstilbuddet på Østjysk Center for Smertebehandling, er rettet imod lægehenviste patienter under ventelistegrantien, dvs. alle henviste klienter hvor det offentlige system ikke kan tilbyde en behandlingstid indenfor 4 uger. Desuden modtages forsikringspatienter og privatbetalende patienter.

Behandlingstilbuddet er sammensat udfra en overenskomst med danske regioner, som rummer følgende sammensætning af både udredning og behandlingsmoduler:

  • Statusvurdering
  • Medicinsk modul med smertebehandling
  • Medicinsk vurdering
  • Psykologisk udredning med test
  • Kort psykologisk modul
  • Længere psykologisk modul
  • Terapeutisk afklaring og behandling
  • Kortere smertehåndteringskursus
  • Længere smertehåndteringskursus
  • Speciallægeerklæringer

Konceptopbygning

Afklaringssmoduler

Statusvurdering – én dags screening

a. Medicinsk
b. Psykologisk
c. Biomekanisk og Neuromuskulær afklaring ad modum McKenzie / IMS
d. Socialpædagogisk
e. Tværfaglig konference

Behandlingsmoduler

a. Medicinsk udredning
b. Psykologisk
c. Fysioterapeutisk
d. Socialpædagogisk

Efter endt behandling, udføres grundig statusvurdering, der tilsendes relevante samarbejdspartnere herunder typisk offentlig smerteklinik og klientens praktiserende læge.