Egen læge skal henvise patienten til en offentligt tværfaglig smerteklinik. Denne offentlige smerteklinik, sender indenfor 8 arbejdsdage, efter modtagelse af henvisningen, en tid til patienten. Denne tid bør ligge indenfor ventelistegarantiens 1 måned.

Hvis den offentlige tværfaglige smerteklinik ikke kan overholde ventelistegarantien, skal klinikken oplyse om, at der findes andre tværfaglige smertecentre med en kortere ventetid. Denne oplysning skal ske via en opdateret liste over ventetider på tværfaglige smerteklinikker, hvor blandt andet Østjysk Center for Smertebehandling er anført.

Patienten vælger Østjysk Center for Smertebehandling på listen og beder efterfølgende egen regions patientvejleder om at henvise videre hertil.

Er du omfattet af en sundhedsforsikring, kan du kontakte dit forsikringsselskab mht yderligere information. Private kan kontakte os direkte uden lægehenvisning.

Udvidet frit sygehusvalg
Med virkning fra den 1. juli 2009 er det udvidede frie sygehusvalg blevet genindført, efter at det blev suspenderet i november 2008 på baggrund af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008

Danske Regioner og privathospitalernes brancheforeninger BPK og SPPD har indgået en aftale om vilkårene for de private leverandører under udvidet frit valg.

På baggrund heraf har Danske Regioner indgået kontrakter med de enkelte privathospitaler og klinikker, der sikrer, at patienter kan blive behandlet i privat regi, hvis ventetiden i det offentlige overstiger en måned. Læs mere her

Det forventes, at op imod 200 private hospitaler og klinikker vil få kontrakt med Danske Regioner om behandlinger under udvidet frit sygehusvalg.
På hjemmesiden www.sygehusvalg.dk finder du en liste over de private sygehuse og klinikker, som Danske Regioner har indgået kontrakt med.