Ny EU-lovgivning om behandling af persondata

Lovgivningen omkring behandling af persondata ændrer sig den 25. maj 2018, når EUs nye databeskyttelsesforordning træder i kraft. Da vi har registreret oplysninger om dig – enten fordi du er kunde, har vist interesse for at blive kunde eller tidligere har været kunde hos os, vil vi gerne informere vores persondatapolitik til dig, så du kan se, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi passer godt på dine oplysninger og behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for at håndtere dit engagement med os eller for at opfylde lovgivningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder og vores pligter i forhold til behandling af persondata fx hvor længe vi opbevarer dine oplysninger og grundlaget for at behandle dine oplysninger. Reglerne om behandling af persondata gælder også for børn, og du skal derfor være opmærksom på, at dette brev også gælder for dine børn.

Du kan til enhver tid se FysioDanmark Horsens gældende
persondatapolitik på wwwfysiodanmarkhorsens.dk.

Venlig hilsen
FysioDanmark Horsens

 

Er du eller har du været patient hos FysioDanmark Horsens registrerer vi visse oplysninger om dig.

Som fysioterapeuter har vi bl.a. lovgivningens krav om journalpligt og gemmer derigennem oplysninger fra dig om dig. Ved registrering/behandling af personlige data, skal virksomheder overholde den såkaldte Persondataforordning.

Du har en række rettigheder, i forhold til registrering, opbevaring og behandling af data om dig.

  1. Ret til oplysning om databehandling. FysioDanmark har pligt til at oplyse om registrering/opbevaring/behandling af data.
  2. Ret til indsigt i sine personoplysninger: Du har ret til at få indblik i registrerede data, eksempelvis at få en journalkopi.
  3. Ret til berigtigelse af urigtige oplysninger: Ved registrering/behandling af urigtige oplysninger kan du gøre indsigelse herimod. FysioDanmark har pligt til at forholde sig til, og korrigere hvis dette er påkrævet.
  4. Ret til at få sine personlige oplysninger slettet: Under iagttagelse af eksisterende lovgivning om bl.a. journal- og opbevaringspligt, har du ret til at få registrerede data slettet.
  5. Ret til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring: FysioDanmark Horsens opfordrer generelt – ved opslag i klinikken, på Fysiodanmarkhorsens.dk, på FysioDanmark Horsens’ Facebookside – til at skrive bedømmelser/brugeranmeldelser af FysioDanmark Horsens. Bedømmelserne kan anvendes i markedsføringssammenhæng på de nævnte medier. Du informeres om, at der ved bedømmelser på de omtalte medier kan ske registrering/behandling af personlige data. Ved at foretage bedømmelser, give ”likes” på Facebook o.l., giver personen derved samtykke til denne brug af data.
  6. Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering: FysioDanmark Horsens udfører ikke profilering på baggrund af individuelle data, fraset i forbindelse med brugeranmeldelser, som nævnt ovenfor.
  7. Ret til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet), samt ret til at få fysiske data udleveret: Personer har ret til at bede om flytning af personoplysninger, herunder journal og billeddiagnostik. Ved elektroniske data kan disse overføres via Edifact (anden sundehedsperson) eller mail. Ved sidstnævnte anvendes digitalt signeret, og hvis muligt, krypteret mail. Hvis ikke dette er muligt, informeres personen om risici. Fysiske data kan flyttes ved personlig overdragelse eller brevpost.
  8. Rettigheder om indsigt, berigtigelse og dataportabilitet skal kunne håndteres indenfor 30 dage.

 

Nærværende aftaler beskriver vilkår og betingelser for håndtering af personfølsomme patient- og fakturadata.

Læs aftalen fra Digifys her.

Se også vores datapolitik i forhold til hjemmeside og sociale medier: Cookie- og privatlivspolitik