Tape

Tape som supplement til behandling eller træning

Tape kan anvendes i forbindelse med forebyggelse, behandling og genoptræning hvor målet er at korrigere for ubalancer i muskulaturen, at støtte stabile led og forbedre kontrollen af bevægelser.

 

Vi anvender forskellige former for tape 

Tapening af en ankel, achillessene, knæ eller skulder kan være et godt supplement til den fysioterapeutiske behandling og genoptræning i forbindelse med et skadesforløb. Tape kan anvendes som støtte eller stabilitet fx efter en forstuvning eller muskelskade. Det kan anvendes på akutte skader, men også i forbindelse med et længere genoptræningsforløb.  Derudover kan tapening også i nogle tilfælde foregå som et forebyggende tiltag over en kortere periode for at mindske risici for nye skader. Din fysioterapeut vil vurdere om tape er relevant i forhold til din problematik og i så fald hvilken