Oplever du smerter, træthed, skurren fra hofte eller knæ? Er artrose årsagen til dine smerter? (dog ikke et krav). Så er du den perfekte kandidat til vores GLA:D forløb. Du deltager i et 6 ugers træningsforløb med træning 2 gange ugentligt på hold. Du får også undervisning á ca. 1,5 times varighed, en individuel konsultation hos en fysioterapeut, samt en individuel opfølgning 3 måneder efter træningens ophør.

Træning foregår:

Mandage
kl. 8.00-9.00 og 15.00-16.00
Fredage
kl. 8.00-9.00 og 13.00-14.00

Prisen for forløbet er ca. kr 2.400.
Ved medlem af Danmark får du tilskud på ca. 1000 kr.

Dine GLA:D(e) trænere er:

Anja S. ChristensenDitte Pedersen Rasmus Elsborg

Hvad er GLA:D?

GLA:D er et evidensbaseret uddannelses- og træningsforløb til patienter med hofte- og knæartrose. Projektet med oprindelse i Sverige har vist, at træning har god effekt på at nedsætte smerte, forbedre funktionen og øge livskvaliteten. 97 % af deltagerne i et GLA:D forløb, som beskrevet ovenfor er meget godt tilfredse eller godt tilfredse 3 måneder efter forløbet.


Hvad er artrose?

Artrose kaldes i daglig tale slidgigt. Mere korrekt er der tale om ledsvigt, da artrose angriber brusk, ledbånd, ledhinde, ledvæske og knogle. Det medfører en svigtende ledfunktion. Artrose kendetegner sig ved ubalance mellem opbygning og nedbygning af brusk. For at opbygge din brusk, skal brusken belastes. Vores forløb lærer dig om den balance og at belaste brusken i knæet eller hoften korrekt.

Hvorfor får vi artrose?

  • Alder – artrose kan komme i 30 års alderen, men forekomsten øges kraftigt i 50-års alderen.
  • Køn – flere kvinder end mænd får artrose i knæled, mens flest mænd oplever artrose i hofteled.
  • Arvelighed – har familien artrose øges risikoen for at du får det.
  • Overvægt – for mange kilo på sidebenene betyder øget belastning på især knæleddene.
  • Ledskade – halvdelen af alle tidligere ledbåndsskader i knæleddet får artrose 10-15 år senere.
  • Stor/langvaring belastning på arbejde eller fritid – fx landmænd, brandmænd, værftsarbejdere øger risikoen for hofteartrose.
  • Fysisk inaktivitet – hvis du ikke er aktiv i hverdagen, bliver brusken ikke belastet og opbygningen af ledbrusken stopper derved. Det medfører at opbygningen bliver for lille sammenlignet med nedbrydningen af brusken.
  • Muskelsvaghed – svaghed i muskulaturen omkring hofte- og knæled kan øge risikoen for artrose. Det kan skyldes, at musklernes evne til at stabiliserer knæet eller hoften forringes og belastningen af brusken derved bliver ulige.

Hvad gør vi ved artrose?

Der findes ingen pille som kan forhindre at artrosen opstår eller stoppe artrosen. Behandlingen skal formindske symptomerne, forbedre funktionen og hjælpe dig til at udskyde eller helt undgå operation. Dette gøres ved at forstå sygdommen bedre, træne for at øge sit fysiske aktivitetsniveau og hvis nødvendigt vægtreduktion.

På www.glaid.dk kan du finde yderligere oplysninger om, hvad konceptet går ud på, hvad artrose egentligt er, mere specifikt om træningen samt hvilke resultater man indtil nu har opnået med konceptet.

Men kontakt os inden, så vi kan nå at lave en individuel test af dig inden den fælles opstart.

Download “Deltagermateriale” og “Patientinformation” her..