Akupunktur

IMS Kursusstruktur


Kurserne er opbygget som følgende:

Kursus 1: 2 dage/15 timer med teori og praktik regio thoracolumbale/pelvis/UE
Kursus 2: 2 dage/15 timer med teori og praktik regio Cervicothoracale/scapula/OE
Kursus 3/Advanced: 1 dage/8 timer med regio TMJ/occiput/problem solving


Næste kursus IMS 1 & 2

  • 31. oktober - 3. november 2018 i Køge(Gymnasievej 21) alle dage inkl.

Næste kursus IMS 2 

  • 29. - 30. november 2018 i Horsens

Næste kursus IMS 3 

  • 5. oktober 2018 i Horsens

Send gerne mail ved forespørgsel på kurser til te@fysiodanmarkhorsens.dk

Vi starter alle dage kl. 9.00 og du får udleveret powerpoint slides. Der er fuld forplejning ved morgenmad/kaffe/frokost/eftermiddagskaffe m. kage alle dage.
Dag 1 er primært teoretisk og dag 2 er skiftevis teori og praktik.
Maksimalt 21 deltagere.

Pris IMS 1 kr. 3800,-
Pris IMS 2 kr. 2800,-
Pris IMS 3 kr. 1400,-

Indbetaling på reg. nr. 7739 konto nr.: 0001539713 Vestjysk bank Horsens, husk at mærke indbetaling med navn, tlf.nr og IMS kursus benævnelse/dato.
Betaling senest 4 uger før kursusstart.

Alle kurser er krydret med klientdemonstrationer, grundig teori og supervision under praktik.

Du kan løbende behandle de regioner du har gennemgået kursus i og efter alle tre, vil du kunne undersøge/behandle/klassificere samt argumentere for brugen af IMS ift. radiculopatiske myofascielle smertebilleder hos smerteklienter.

 


 

KURSUSBESKRIVELSE

IMS akupunktur

(IntraMuskulær Stimulering) a.m. Chan Gunn 
Et evidensbaseret akupunkturkursus med udgangspunkt i Dr. Chan Gunn´s undersøgelses -og behandlingsprincipper. IMS konceptet bygger på klinisk og evidensbaseret viden og læner sig derfor op ad vores daglige kliniske hverdag. IMS supplerer moderne koncepter, McKenzie og manuel terapi, ift. udredning og behandling. Et klinisk relevant kursus indeholdende teoretisk og praktisk gennemgang samt supervision. Kursisten vil efter kurset kunne identificere og undersøge problemer ift. myofacielle smerte -og dysfunktionsproblematikker af radiculopatisk oprindelse samt behandle disse problemer via IMS . Der vil i forbindelse med kursus trin 1 A, blive afholdt en anatomiprøve (basal muskelanatomi), med det formål at kursisten får optimeret sin anatomiske viden. Yderligere information omkring IMS konceptet kan findes på www.istop.org  eller her.

Målgruppe:
Fysioterapeuter og læger gerne med minimum 2 års klinisk erfaring.
Uddannelsen er fordelt på 3 kurser.

Undervisere:
Torben Eriksen, Fysioterapeut Cert. MDT/IMS/Exam.Sportsfysioterapi
Martin D. Christensen, Fysioterapeut Dip.MT, Cert. MDT/IMS

Mulighed for tilkøb af bog:
”The Gunn Approach to the treatment of chronic pain” Intramuscular  stimulation for myofaciel pain of radiculopathic origin. Second edition, ISBN 0-443-05422-3.
Pris kr. 750,-